Val val val...

En hälsning till er som brukar läsa den här bloggen och är lite yngre. Även om du inte kan/får rösta idag (17 september), så skulle jag vilja uppmuntra dig att redan idag börja engagera dig och försöka sätta dig in i vilken politik de olika partierna driver. Den dag du får rösta, kommer du att lättare kunna bestäma dig och göra ett val som är genomtänkt.
Sen en annan sak... Kanske är det någon som har hört att politik och kristen tro inte har något med varandra att göra. Ja, på ett sätt kan jag förstå hur människor tänker och på många andra sätt har de fel! Vi bor i ett land som har demokrati, dvs varje medborgare har rätt att påverka hur det här landet ska skötas i framtiden. Om alla kristna skulle säga: -Jag vill inte rösta; så kommer du inte heller ha någon möjlighet att påverka lagstiftningen, ekonomin eller andra saker som bestäms av de som regerar det här landet. Jag skulle vilja säga att det är din och min skyldighet som kristen att vara med och påverka det här landets regering och riksdag.
Till sist ett bibelord, 1 Timoteusbrevet 2:1-4: Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Be för Sverige och be för den regering som blir vald idag.