Låt inte omständigheterna styra dig!

Tvivlet gör dig till en våg som drivs hit och dit (Jak 1:6). Om det känns bra, då är det bra. Om människor uppskattar dig så är du glad. Om det känns motigt , tror du Gud har övergivit dig. Om människor går emot dig, blir du deprimerad.
     Detta är ett klart tecken på att din förtröstan är baserad på omständigheter och människor och inte på den levande Gud en och hans Ord. Du blir som en våg, utan stadga, ständigt beroende av ytrre stimulans, alltid ett offer för omständigheterna. När någon frågar hur du mår säger du: Efter omständigheterna väl. Omständigheterna är alltså över dig och bestämmer hur du mår. Gud vill inte att det ska vara så. han vill inte att du ska vara en splittrad människa, en som går ostadigt fram på alla sina vägar (Jak 1:8). Han vill inte att osäkerhet och förvirring skall råda i allt vad du gör, i alla beslut du fattar. Han vill att trygghet, fasthet och målmedvetenhet skall styra dig.
    Hu kan det bli så?Det kan aldrig ske om du grundar ditt liv på naturliga omständigheter, utan bara genom att du kopplar ihop det övernaturliga och tror på Guds ord. I det yttre, i detnaturliga, finns inget fast nog för dig att stå på, men i detövernaturliga finns en klippa, Jesus och hans Ord, som aldrig rubbas eller förändras och som ger dig den fasthet du behöver i ditt liv.

Hämtat ur boken: TRO som övervinner världen av Ulf Ekman

Jag satt hemma i min soffa och tog del av detta han har skrivit i en av sina böcker. Orden fastnade i mitt sinne och jag ville förmedla vidare dessa rader. Om du som läser detta upplever att det passar in i den situation du är i så vill jag bara säga dig: ta vara på den skatt som finns att hämta i Bibeln. Får du tag i det så lovar jag dig att det kan förvandla ditt liv. Det kan jag säga utifrån mina egna erfarenheter. Låt orden tränga in i ditt hjärta och du kommer få en fast klippa att stå på och bygga ditt liv på.

Gud välsigne dig...
-Stina-