Därför har äktenskapskritikerna fel

"Den sexuella revolutionen från 1950-talet och framåt har radikalt förändrat hur vi i Västvärlden ser på sexualitet, äktenskap och familj. Sex har separerats från kärlek, familjebildning från äktenskapet, och äktenskapet från heteronormen. I grunden har det betraktats som ett befrielseprojekt där individen släpps fri från hämmande och destruktiva traditioner. Det har skapat en kultur där "mamma, pappa, barn" provocerar mer än "död åt familjen".

Men nu ser vi också motreaktionerna komma. 

Analysföretaget Kairos Future visar i sin rapport"Familjen betyder allt" hur högt svenska tonåringar värderar familjen. Det är inte flyktiga relationer ungdomar drömmer om; det är att kunna dela livet med någon man älskar, få uppleva trygghet i tillvaron och kunna förse sin familj med ett gott liv. Det finns dessutom en koppling mellan ungdomars tillgång till stöd och uppmuntran från vuxna och graden av framtidsoptimism. Studien från Kairos Future visar att en fungerande familjesituation är en grundförutsättning för att man som ung ska se med tillförlit på framtiden.

För någon vecka sedan redovisade den ansedda tidskriften The Economist (20/1) en amerikansk undersökning om effekterna av att vänta med sex till äktenskapet. Undersökningen visar att både män och kvinnor ”som väntar med att ha sex faktiskt har bättre relationer". Detta gäller på fyra olika områden: hur kommunikationen, sexlivet, relationen som helhet och stabiliteten i relationen upplevdes. 

Aftonbladet (2/2) redovisade nyligen en studie där sju europeiska länder har ingått och som visar "ett samband mellan det äkta ståndet och ett gott liv. Gifta har inte bara bättre fysisk och psykisk hälsa än sambor och ensamstående, de har också en 15 procent lägre risk att dö i förtid." 

För den som är kristen kommer detta inte som en överraskning. Äktenskapet är Guds grundläggande design för relationen mellan man och kvinna och livet flödar alltid bättre när vi lever det i samklang med Guds skaparvilja. Som Jesus säger i Matt 19, där han väver samman ord från Bibelns två öppningskapitel: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."

Relationer och sexualitet är i vår tid ofta ett sårigt och känsligt ämne, där egna och andras tillkortakommande och svek vilar tungt i det inre. Jesus, som så otvetydigt upprätthåller idealen från skapelsen, är också den som förlåter, upprättar och ger oss människor en ny start.

Församlingen har en alldeles speciell uppgift att lyfta fram Guds tanke för äktenskapet och visa att det är en central del av Guds plan för människan och en grundval för samhället. Varje enskilt äktenskap är dessutom av största värde för både makarna, barnen och omgivningen. Därför är det angeläget att äktenskapet återkommande lyfts fram i Sveriges församlingar. Sedan 2007 har Äktenskapets dag firats i Sverige och vi gör det söndagen före Alla hjärtans dag . Söndagen den 13 februari är det dags igen och vi uppmanar Sveriges församlingar att uppmärksamma äktenskapet på Äktenskapets dag.
Resurser och idéer inför Äktenskapets dag finns bland annat på SEA:s hemsida" här.

(Artikeln ovan har även publicerats i Världen idag 7/2)

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen