Är koranen mer värt än en kvinnas liv?

"När pastor Terry Jones från USA hotade att bränna Koranen, blev det ett ramaskri i svenska medier. 
När imamen Maulana Yousuf Qureshi i Peshawar lovar 40 000 kronor i skottpengar till den som mördar Asia Bibi,
är det öronbedövande tyst.

Fembarnsmamman Asia Bibi har en dödsdom hängande över sig. På tveksamma grunder påstås hon ha hädat profeten Muhammed. Och såväl världssamfundet som flera inhemska pakistanska organisationer kräver att den drakoniska hädelselagen avskaffas. I fredags anordnade både kristna och muslimska ledare och andra från det civila samhället ett seminarium där man uppmanar regeringen att se över brottsbalkens hädelselag.Internationella medier rapporterar om hur imamen från Peshawar i fredags sa att om appellationsdomstolen friar Asia Bibi, så kommer de rättrogna att döda henne.Han lovade att den som mördar henne ska belönas med motsvarande 40 000 kronor av Mohabat Khan-moskén, den talibananstrukna inrättning som han förestår.Extrema åsikterDet stämmer förvisso att den här imamen ger uttryck för extrema åsikter som få muslimer skulle dela. Men man kunde ha gjort samma invändning när det gällde pastor Terry Jones. I det här fallet gäller det dessutom ett människoliv.Trots detta tycks det bara vara internationella medier som tar upp imamens utspel. I Sverige är det tyst.- Man brukar tala om "advocacy", att man har förespråkare i den offentliga debatten som gör att man hörs tydligare. De kristna är svaga där, säger Kristian Steiner, forskare i freds- och konfliktvetenskap vid Malmö högskola till Dagen.Ställer högre kravSteiner tror också att många helt enkelt ställer högre krav på människor som lever i demokratier.- Självklart måste vi höja rösten för Asia Bibi, utan att fördenskull brännmärka övriga 1,5 miljarder muslimer, eller utmåla dem som extremister.Men om någon pastor eller präst hade lovat skottpengar för mord på någon muslim, hade vi då inte hört ett ramaskri?- Jo, det tror jag säkert. Varför kristna inte tränger igenom det mediala filtret är svårare att säga.- Man kan jämföra med hur det var för 20-30 år sedan, då fackliga arbetare som fängslades i Latinamerika fick mycket uppmärksamhet i svenska medier. Men det känns inte som om kristna har det inflytandet eller den trovärdigheten i det offentliga samtalet i dag.Varför?- Det är svårt att svara på, men det gäller ju även i andra frågor. Som när någon lägger ett kristet perspektiv på exempelvis sexualmoral. Kristna har väl ibland varit ganska grova i sin argumentation. Det tror jag är en av anledningarna, säger Kristian Steiner.


Fakta: : Åtalade under hädelselagen

Enligt Katolska kyrkans nationella kommission för fred och rättvisa har 964 människor åtalats för att ha hädat profeten Muhammed vanhelgat Koranen. Statistiken gäller perioden 1986-2009.
479 av de åtalade var muslimer; 340 av dem ahmadier; 119 kristna; 14 hinduer och 10 bekände sig till någon annan religion."
Detta är kopierat från Dagen och
Anders Gustafsson har skrivit reportaget.

anders.gustafssondagen.se08-619 24 96
Anders Gustafsson