Svenskar är Reliogionsinkompetenta

Dagens bästa uttalande i radion av Cicilia Wikström, FP: "Vi svenska är religionsinkompetenta." Detta sa hon efter ett inslag om en kristen familj från Irak som blivit tvångsutvisade från Sverige. Kristna i Irak är förföljda! Sverige vakna!